نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ امشب پر از آشوبم بریز بریز ای ساقی

بسیاری از سخنرانان موفق به خصوص در حوزه قانون جذب نظیر
ايسترهیکس نظریه جالبی دارند. آنها می گویند اگر انسان بتواند
فقط ۱۸ ثانیه روی چیزی که واقعاً می خواهد تمرکز کند یک زنگ
بزرگ در کاينات به صدا در می آید
که توجه کل هستی را به سمت اين شخص جلب می کند.
اگر اين ۱۸ ثانیه بتواند تا ۶۸ ثانیه ادامه یابد دیگر کار تمام است
و کل هستی به تکاپو می افتد تا براي فکر متمرکز شده یک
راه حل پیدا کند.
اگر آرزوست برآورده اش کند و اگر سوال است برايش جوابی بیابد.
د

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

sahele144 perikiny حکم فایل رونق تولید* lofdenjex2020 cornzehnsangcon atadolplat جستجوگر تبلیغات ficonsicor deltatravel70