نتایج جستجو برای عبارت :

از فرمانبرداری

همسفر فرزانه ک اگر انسان بخواهد در مقوله ای صاحب نظر شود و در جایگاهی قرار بگیرد شرط لازم فرمانبرداري از کسی یا کسانی است که در جایگاه بالاتری نسبت به او قرار دارند.در کنگره هر جایگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر کس در جایگاه خود قابل احترام است.قوانین کنگره به ما امر می کند که همیشه احترام پیشکسوتان را داشته باشیم و زمانی که حرفی می زنند با ادب و احترام برخورد کنیم وچشم بگوییم.این چشم گفتن باید از اعماق وجود باشد تا ثمر بخش باشد.زم
به نام خالق مهر
لژیون "تو فقط لیلی باش"
روز دوشنبه 98/2/16 باحضور جمعی از همسفران و استادی همسفر خانم لیلای عزیز، دبیری
همسفر فاطمه خ و با دستور جلسه ی "سی دی از فرمانبرداري تا فرماندهی"
راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.
 
یک مسافر وقتی می تواند از وادی اعتیاد
خارج شود که برای راهنما چون و چرا نیاورد. نگوید چرا مواد من را کم و زیاد کردید
و هرچه راهنما  بگوید را اطاعت و اجرا کند. این موضوع در مورد همسفران هم به
همین شکل است. ما هم با مسافر خود غرق ت
زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد.مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد. آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد و برای زن ببرد. ضمنا به او گفت: وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این غذا را فرستاده، بگو کار شیطان است. وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و شکرگزار شد و غذاها را به داخل خانه کوچکش برد. منشی
یکی از بچه های حرکت محرومین تعریف می کرد در اوایل جنگ داخلی در لبنان در سال 1975 کمبود مواد غذایی خصوصا آرد پیش آمد. امام موسی صدر مقدار خیلی زیادی آرد تهیه کرد و گفت بین مناطق محتاج تقسیم کنید. ما مسئول توزیع در هرمل بودیم. به همه دادیم. شیعه، سنی، مسیحی، دستور امام بود.احزاب و گروه های چپی و کمونیستی خیلی برایشان گران تمام شد. چون وقتی چیزی می آوردند، اولا فقط به طرفداران خودشان می دادند، دوم اینکه خیلی اوقات فاسد بود. مثلا خرمای عراقی می آوردن
اطلاعیه آزمون داخلی نمایندگی شادآبادمورخ 98/03/25 احتراماًبه استحضار کلیه مسافران و همسفران نمایندگی شادآباد می رساندآزمون داخلی نمایندگی روز شنبه مورخ 98/03/25 رأس ساعت 15:30برگزار می گرددمنابع آزمون:- کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر از صفحه 200 تا 280سی دی های: رابطه یادگیری و معرکه گیریاز فرمانبرداري تا فرماندهی
 
بار خدایا رحمت کن بر محمد و آل او و ببخش مرا همانگونه که اقرار به گناهان خود 
و بخشندگی تو کردم.
بارالها بلند گردان درجه ی مرا همان گونه که پست گردانیدم نفس خود را برای نیل به دربار تو !
خدایا گناهان مرا بپوشان و پرده از مغفرت بر آن کش !
خدایا تو نرمی و مدارا کردی با من و انتقام نکشیدی .
بارالها ثابت گردان در طاعت نیّت مرا و استوار گردان بر فرمانبرداري قصد مرا .
خدایا مرا موفق به اعمالی دار که چرک پلیدی گناهان را از من بزادید و بمیران مرا بر دین
از مفضل پسر عمر روایت شده است که امام صادق علیه السلام فرمود:
هر همپیمانی (بیعتی) پیش از آشکار شدن قائم علیه السلام همپیمانی کفر , دو رویی و پنهانکاری است . خداوند پیمان دهنده بر آن پیمان و پیمان گیرنده را لعنت - دور از مهربانی اش - کند.
مختصر بصائر الدرجات ، ص 433 ، ح512 
از روایات اسلامی بهره گرفته می شود که هر گونه همپیمانی (بیعت) با هیچ زمامدار و قیامگری پیش از قیام امام مهدی علیه السلام روا نیست ، جز با قیامگران پنج گانه که هاشمی چینی ، شعیب تمیم
در درون انسان همواره دو نیرو در حال جنگ و نبرد هستند (عقل و نفس) و از بیرون تحت القائات خیر و شر قرار میگیرند و مسافر در سفر اول و دوم همواره سعی دارد تا در این جنگ پیروز گردد و دنیای درون و بیرون یعنی صور آشکار و پنهان هر دو تبدیل به یک شهر آباد گردند با فرمانبرداري و اطاعت از قوانین و فرامین خداوند تمامی وجود انسان راه خود را به سوی نیروی مافوق پیش گیرد .اگر در جسم انسان و نحوۀ کارکرد دستگاههای حیاتی و سلولها کاوش کنیم خواهیم دید که تا چه انداز
بنام
خالق هستی بخش
این جلسه ،از سری جلسات، كارگاههای آموزشی عمومی كنگره 60نمایندگی
كرمانشاه، با نگهبانی مسافرافشین ،استادی مسافر مجتبی  ودبیری مسافرمحمدرضا ، با دستورجلسه وادی ششم،
وتاثیرآن  بر روی من، در مورخه 97/11/25 راس ساعت 17آغاز بكار نمود.واما
خلاصه سخنان استاددر وحله اول باید دانست كه عقل چیست ؟عقل یكی از صور پنهان
انسان است .كه كارش تصمیم گیری وصدور حكم است ،در مصرف مواد به دلیل حجابی كه روی
عقل كشیده بودم ،عقل بدرستی تصمیم ن
هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1258)

یا ؟!

هر عاملی که و ،
و است،
زیرا ارزشِ انسان به است،نه به .
چنین کسی اگر جسمش در هم باشد،
جانش در است.
اگر آزادی را از ماهی بگیرند،برای او هم است.
اگر بِه که .
انسانِ بی شخصیّت، را ارزان تر از می فروشد.
اگر و را از انسان بگیرند،
از آن پس او نه تنها ،که می شود!
بیاییم را بر برفروزیم
و و را بسوزیم!

#شفیعی_مطهر
------------------------------------
مِهمیز:آلتی فی که بر پاشنة چکمه می بندند و هنگ
مدیران به عنوان
رهبران سازمانی برای آنکه بتوانند در زیردستان نفوذ کنند و رفتار آنها را مطابق با
خواست خود تغییر دهند،
شیو ههای متفاوت رهبری را برمیگزینند. اجرای هر یک از شیو ههای رهبری به پشتوانة قدرت
نیاز دارد. از این رو به تناسب سطح آمادگی کارکنان رهبران سازمان ها نیازمند استفاده
از هر یک از انواع قدرت هستند. آمادگی یعنی نحوة آمادگی مشخص برای انجام تکلیف خاص
که شامل دو بخش اصلی توانایی و تمایل  است که
توانایی یعنی دانش، تجربه و مهارتی که
نمونه هایی از عبادت امام1.نماز: شب را نمازهای مستحبی می گزارد و آنها را با نماز صبح پیوند می داد. آن گاه تا برآمدن خورشید به تعقیبات می پرداخت و چون خورشید طلوع می کرد حضرت سر به سجده می گذارد و پیوسته به دعا و ستایش خداوند مشغول بود تا این که ظهر فرا می رسید. البته باید توجه داشت که ظاهرا این عمل همیشگی حضرت نبوده است زیرا در تاریخ به کرار آمده که حضرت در پی حوائج مؤمنان بوده اند و این جزء سیره حضرات معصومین علیهم السلام است که رسیدگی امور مسلما
لازم است بدانیم که هر چیزی که از فکر و تعقل ناسالم بیرون بیاید ، پابرجا نمی ماند و اولین تخریب روی خود شخص می باشد. اگر انسان بخواهد هر چیزی را بدست بیاورد ، باید ظرفیت آن پیدا شود. از جمله ثروت ، علم و مقام و مسئولیت و . اگر ظرفیت ها فراهم نشده باشد ، حتی برای ساده ترین کارها که به شخص واگذار شود شخص خراب می شود ، مگر اینکه ظرفیت آن کار را داشته باشد. تفکر هم چون استارت اتومبیل است. اما اگر نتیجه آن حرکت نباشد گویی که ساعتها در روز را در اتومبیل ر
منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمت شکری واجبمنت خدای را معادل ترکیب عربی المنة لِله ( سپاس خدای را ) است . منت در اصل به معنای احسان است و چون احسان باعث سپاس می گردد به معنای سپاس هم استفاده میشود . در زبان فارسی امتنان به معنی سپاسگزاری و ممنون به معنی سپاسگزار به کار می رود.خدای از ریشه پهلوی خوتای گرفته شده
رسالت معلم در تربیت نسل فردا

قسمت چهارم

#شفیعی_مطهر

اهمیت تربیت در دوران جوانی
اجازه دهید برای تغییر ذائقه هم که شده بحثم را با تمثیلی شیرین از گنجینه نوشین ادب پارسی پی بگیرم .
روزی شیری ، گرگی و روباهی به شکار رفتند . آن ها گاوی و گوسفندی و خرگوشی شکار کردند . شیر از گرگ خواست که کار تقسیم را بر عهده گیرد . گرگ بر حسب بزرگی صید و صیّاد ، گاو را سهمیه شیر ، گوسفند را برای خود و خرگوش را سهم روباه تعیین کرد . شیر مغرور و دیکتاتور خشمگین شده ، به
دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60 نیمه اول سال 1398
تاریخعنوانردیف

98/1/14دانایی ، دانایی موثر ، سواد1

98/1/21وادی هشتم و تاثیر آن روی من2

98/1/28سیگار3

98/2/4الهام از رمضان4

98/2/11ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن )5

98/2/جهانبینی 1 و 2

دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60 نیمه اول سال 1398تاریخعنوانردیف98/1/14دانایی ، دانایی موثر ، سواد198/1/21وادی هشتم و تاثیر آن روی من298/1/28سیگار398/2/4الهام از رمضان498/2/11ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن )598/2/جهانبینی 1 و 2698/2/25وادی نهم و تاثیر آن روی من798/3/1کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن898/3/8در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟998/3/15وادی دهم و تاثیر آن روی من1098/3/22در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم ؟1198/3/29هفته دیده بان1298/4/5آداب معا
بنام قدرت مطلق الله
طبق وادی اول، باید تفکر کنیم که از چه راههایی میتوانیم
درجهت درمان اعتیاد،از این تعطیلات بهره ،خوبی ببریم ،ومانند کسانی نباشیم که بدون
تفکرمیخواهند مسیر کوتاه را انتخاب کنند،تا زودتر به مقصد برسند، که غذای نیمه
پخته  ویا خام قابل خوردن نیست، .طبق
تجربیاتی که بنده در این زمینه بدست آورده ام ،کسانیکه در سفر اول هستند باید از
نظم وبرنامه ریزی دقیقی در این تعطیلات برخوردار باشند ،تا محکی باشد برای به اجرا
در آوردن آموز
پاورپوینت انضباط سازمانی دانلود پاورپوینت با موضوع انضباط سازمانی، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف انضباط، اهداف انضباط، آیین نامه انضباطی، رویکردهای انضباطی، انواع مشکلات انضباطی، شاخصهای مورد توجه در رسیدگی به تخلفات، مجازاتهای اخطار شفاهی، اخطار کتبی، تعلیق، کاهش حقوق، اخراج، مواردی که باید هنگام منضبط کردن افراد به یاد داشته باشیم، رویکرد نو
دسته بندی
مدیریت

فرمت فایل
ppt

حجم فایل
110 کیلو بایت

تعداد صف
علت نامگذاری گروه به
 "هم اندیشی
در تبدیل جزئی  مغالطه ها، استدلال ها، ،آیات
قرآن به نماد"
1- هم اندیشی :  معتقدم همه ما چه در ایران یا کشورهای عربی اطراف
و چه در هر جای جهان همواره در معرض اشکال مختلف دیکتاتوری هستیم . یکی از شکل ها،
دیکتاتوری در تفهیم و تعلیم و تقلید علوم انتزاعی است. از این جهت و براساس تعالیم
کُتب مقدس، خاصه قرآن شریف و فرقان کریم و با شاگردی از این تنها استاد معصوم ناطق
حاضر به هیچ عنوان اعتقادی به رابطه استاد و
کودک دیروز، نوجوان امروز است و نسبت به چند سال قبل، سازش ناپذیرتر، کم تحمل تر و متغیرتر شده است. در برابرش باید کمی محتاط بود و بهترین مهارت های پدر و مادری را به کار گرفت. انتظار می رود والدین در برابر چالش بزرگ تغییرات روحی، سنی، جسمی و اخلاقی نوجوان،بهترین عملکرد را داشته باشند. بی شک نوجوان شما همه محدودیت های تعیین شده، صبوری و ظرفیت تحمل شما را در برابر خواسته های غیر منطقی اش امتحان خواهد کرد. با این همه اگرچه ممکن است قوانین وضع شده را
پاورپوینت مدیریت مهندسی،
این پاورپوینت در مورد مدیریت مهندسی در 380 اسلاید شامل مدیریت مهندسی،پاورپوینت مدیریت مهندسی، مدیریت سازمان،مدیریت سازمانی،اصول مدیریت عمومی و تئوری و ساختار سازمان،اصول مدیریت عمومی،تئوری و ساختار سازمان،مدیریت سازمانی،اصول مدیریت عمومی،زیرسیستم های سازمانی،مـدیـریت کیفیـت در مدیریت مهندسی،مدیریت کیفیت،مدیریت مهندسی،TQM،تعریف کیفیت،مدیریت کیفیت


روش و سیرة نیک پیامبر اسلام ص» :---------------------------------------------------با وجود همه ناآگاهی های مردم سلوک پیامبربزرگ اسلامص» در مقابل شان مملو از محبت عطوفت و مهربانی بوده وبا همه آنها احترام - ومهربانی داشته و با حوصله مندی تمام بدون هیچ نوع سختگیری بلکه باقلب رئوف ومهربان خویش باهمه رفتار- وکردارنیکو داشته اند وباهمه کس با حسن خلق و روش نیکو رویه ورفتار میکردند که قرآن کریم ازسلوک ایشان بنام (خلق عظیم )یادکرده. بطور مثال در سیرة نیک پیامبر اسلام
**نسیم معرفت***
** اَلأِنسانُ ، اَعنِی : اَلکامِلَ ، اَصلُُ فِی عالَمِ الخَلقَةِ»
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلأِنسانُ
، اَعنِی : اَلکامِلَ ، اَصلُُ فِی عالَمِ الخَلقَةِ» وَ ماقَبلَهُ
وَ مابَعدَهُ فَرعُهُ اَو فُرُوعاتُهُ وَ نَحمَدُاللهِ عَلَی حُبِّنا
لِلأِِنسانِ الکامِلِ وَ هُوَ اَصلُُ فِی تَربِیَةِ نُفُوسِ
الأِنسانِیَّةِ وَ النَّجاةُ وَ النَّجاحُ وَ الفَلاحُ مِن جَمیعِ
الجِهاتِ فِی التَّمَسُّکِ وَ الأِع
**نسیم معرفت***
** اَلأِنسانُ ، اَعنِی : اَلکامِلَ ، اَصلُُ فِی عالَمِ الخَلقَةِ»
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلأِنسانُ
، اَعنِی : اَلکامِلَ ، اَصلُُ فِی عالَمِ الخَلقَةِ» وَ ماقَبلَهُ
وَ مابَعدَهُ فَرعُهُ اَو فُرُوعاتُهُ وَ نَحمَدُاللهِ عَلَی حُبِّنا
لِلأِِنسانِ الکامِلِ وَ هُوَ اَصلُُ فِی تَربِیَةِ نُفُوسِ
الأِنسانِیَّةِ وَ النَّجاةُ وَ النَّجاحُ وَ الفَلاحُ مِن جَمیعِ
الجِهاتِ فِی التَّمَسُّکِ وَ الأِع
سه فرمان زرتشت و مطابقت با اسلام
دوره های حکومت هخامنشیان
جلوه ای از کوروش
سه فرمان زرتشت
همه شما با سه فرمان بالا آشنا هستید که از قدیم پایبندی ما به یک سری اصول و مبانی دینی
را یرا ما از قدیم الایام تا کنون بیان می دارد این سه دستوذ بالا در دین اسلام هم وجود دارد مثل
ایمان ، تقوا ، عمل صالح که با این گفتار مطابفت دارد و.
متن کامل منشور کوروش هخامنشی
. .١
٢. . همه جهان.
٣. . .مرد ناشایستی (بنام نبونید) به فرمانروایی آشورش رسیده بود.
٤. . .او آیین
کم کم باید دعای وداع با ماه رمضان را بخوانیم و با این ماه عزیز خداحافظی کنیم. خوش به سعادت کسانی که از این ماه بهره کافی را برده اند و تقدیر زیبا برایشان رقم خورده است. امروز از سری دعای ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان را برای شما قرار داده ایم.
دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان
متن دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان :
اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل وقَرّبِ فی
کم کم باید دعای وداع با ماه رمضان را بخوانیم و با این ماه عزیز خداحافظی کنیم. خوش به سعادت کسانی که از این ماه بهره کافی را برده اند و تقدیر زیبا برایشان رقم خورده است. امروز از سری دعای ماه رمضان دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان را برای شما قرار داده ایم.
دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان
متن دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان :
اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل وقَرّبِ فی
به نام عشقبدی مکن که درین کشت زار زود زوال
به داس دهر همان بدروی که می‌کاری

درود بر تمامی انسان هایی که با دانایی و آگاهی
که همچون زلال ترین آب هاست، چشمان خود را می شویند و شوره زاری که از خواب
شبانگاهی در چشم خود به جا مانده بود را تمیز می کنند، با چشمی پاک به ثبت تصاویر
زیبا می روند، هر آنچه که می‌بینند را با حس درست دریافت و با دانایی خود می سنجند
و به پیش داوری و قضاوت نمی نشینند و همواره به دنبال رفع نقص خود و بالا بردن
دانش، آگاهی و دانای
سخنرانی  مرحوم شیخ محمد باقر علم الهدیذی القعده 1386جلسه سومموضوع: حقوقدانلود فایل صوتی سخنرانیخلاصه این سخنرانی یک ساعته را می توانید در 10 دقیقه مطالعه نمایید.
 

حقوقی که شرع بر عهده ما قرار داده است شامل حق الله و حق الناس است.امام سجاد ع در رساله حقوق خود درباره حق الله می فرمایند: حق خدا بر تو این است که او را با اخلاص پرستش کنی و برای او شریک قائل نشوی.فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا ؛ فـاذا فعلت ذلک باخلاص جعــل لک علی نفسه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

backlinkcart عجیب ترین گل ها neginekavrict abmiperco تور دبی،تور استانبول،تور آنتالیا،پرواز اطلس جت،نوروز 96 merrygirl ollarabspa مطالب اینترنتی اشتیاق golyasepid