نتایج جستجو برای عبارت :

امشب پر از آشوبم بریز بریز ای ساقی

میل درونی شما مقدار مشخصی انرژی دارد. مقاومت درونی و اصوات درونی تان که میگویند شما نمی توانید، نبايد و یا سزاوار نیستید چیزی را داشته باشید هم مقدار مشخصی انرژی دارند. و اگر انرژی مقاومت درونی بر انرژی میل درونی بچربد، شما به هدفتان نخواهید رسید.
اول، اعتقاد؛ دوم، بینش و آمادگی ذهنی؛ سوم، اهداف؛ چهارم، عمل؛ همیشه پشتکار.ماستین کیپ می نویسد: "اخیراً یکی از مشتریانم از من تقاضاي مشاوره در زمینه اهداف کرد. او می خواست اهدافی براي موفق شدن تنظ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

هارمونیک تریدر tacobecy bionarsicom پشتیبانی ستاد وبلاگ شخصی یاشار گروسیان omidvargolpa وبلاگ پریسا خانم cilriafifi دانستنی علوم پایه