نتایج جستجو برای عبارت :

امیررضا یه حالی دارم

۱. دانلود و نصب e2fsprogs:
https://github.com/tytso/e2fsprogs
۲. دفرگ کردن دیسک
sudo e4defrag /
۳. زیرو کردن فضای خالی دیسک:
dd if=/dev/zero of=wipefile bs=1M; sync; rm wipefile
۴. شرینک کردن(vmware-tools لازم است):
sudo vmware-toolbox-cmd disk shrinkonly
*‌ در صورتی که سیستم عامل میزبان؛ فایل سیستم سیستم عامل مهمان را بشناسد می توان به جای مرحله ۴ از دستور زیر در میزبان استفاده کرد:
vmware-vdiskmanager -d VirtualDisk.vmdk
منبع
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مهر تو عکسی بر ما نیفکند / آئینه‌رویا! آه از دلت، آه... melli-site mofidfile academygohari سخنی با دانش آموزان saraclik.blog.ir دانلود خلاصه pdf ronia59 treatperhuata دانلود فایل های کمیاب