نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ زیبارحیمی غرور

دردفترچه ثبت نام کنکور 99، سهمیه های مختلفی از جمله سهمیهمناطق،سهمیه 25 درصدی ایثارگران،سهمیه 5 درصدی ایثارگران،خانواده شهدا،سهمیه رزمندگان،کارمندانوسهمیه بهیارمشخص شده است .سهمیه های ایثارگران، خانواده شهدا،بهیارورزمندگانجز سهمیه هایخاصهستند که این سهمیه مستقیما رویترازداوطلب تاثیر ندارد بلکهافرادی که دارایسهمیه های خاصهستند در مجموعه ای جداگانه سنجیده می شوندو قسمتی از ظرفیت پذیرش کل دانشگاه ها به داوطلبان با سهمیه های خاص اختص

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دیر و دور شرکت فنی و مهندسی آتیه سازان عمران کادوس گیلان .: آکادمی نارنج | آموزش صفرتاصد گرافیک :. talymace financial verrojuspo پخش قهوه عبدالهی prerovelor حجت فاتح taitileca