نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ سه تیغ میشیم دایی از

چهارشنبه سوری: در روستای بیدازروزگاران قدیم رسم براین بوده است که چندروز قبل از چهارشنبه آخرسال پیرمردان یاجوانان به کوهای جنوبی روستا که کوهای بسیارمرتفعی دارد رفته ونوعی هیزم  که مخصوص چهارشنبه سوری و آتش سره است به سختی کنده وبه روستا می آوردند.این هیزم نام محلی آن گِلّرگ میباشد.  که مخصوص این کوهپایه است مثل توپ فوتبال که از وسط نصف کرده باشی به زمین چسبیده شده وتمام بدنه آن پر از خارمیباشد که کندن آن به مهارت خاصی نیازدارد.وبهرز

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

faslekhazanty فصل شیدایی tertotumi حرف دل حکاکی لیزری - تولید و حکاکی لیزری پلاک سررسید آموزش فروش و بازاریابی Godless otaku jhibinobar salemziba amin4