نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ عرق توی ۴لیتری

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت      درِ این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت
خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد               تنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت
دل تنگش سر گل چیدن از این باغ نداشت       قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت
مرغ دریا خبر از یک شب طوفانی داشت          گشت و فریاد کشان بال به دریا زد و رفت
چه هوایی به سرش بود که با دست تهی        پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و رفت
بس که اوضاع جهان در هم و ناموزون دید         قلم نسخ بر این خط چلیپا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دانلود فایل تحقیق مقاله نرم افزار کتاب برنامه عشق مسخره علم نوین اشعارعلیرضارضائی armeniaanet گروه آموزشی کامپیوتر شهرستان سراوان آژانس های برتر دیجیتال مارکتینگ گروه معماری آرکا تبریزیها فرش ماشینی کاشان