نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ چهارلیتری عرق هید

دلیل این موضوع را که چرا حفظ مشتری چنین تأثیر بزرگی بر سودآوری دارد ریچ هلد و ساسر روشن کرده اند:


کسب مشتریان جدید شامل هزینه هایی می‌شود که می‌تواند چشمگیر باشد و ممکن است چندسال طول بکشد تا مشتری جدید به مشتری سودآور تبدیل شود.

وقتی از روابطشان با تأمین کننده راضی تر و مطمئن باشند، به احتمال زیاد، نسبت بیشتری از درصد هزینه های مشتری به تأمین کننده را می‌دهند.

وقتی روابط با مشتری توسعه می‌یابد درک و همکاری دوجانبه بیشتری ب

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

گریتینگ فلزی آذرنت تحقیقات و پروژه های دانشجویی علوم انسانی متن های عاشقانه عمارت دل pikasotarhn اشارات اهل نظر ردلاو چت|خاطره مدیر لاو چت عشق مانی جون است|چت لاو فانوس خیال دست انداز