نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگ چ حالی چ احوالی

      ارزیابی مسئولان این است که طرح با موفقیت ۷۰ درصدی مواجه شده است و تا یک سال آینده همه دانش آموزان ابتدایی بر اساس طرح توصیفی ارزشیابی می شوند و
بعد از آن این طرح به دوره راهنمایی گسترش می یابد . هم اکنون دفتر آموزش
راهنمایی وزارت آموزش و پرورش بر روی مدل ارزشیابی ترکیبی که شامل نمرات
کمی و کیفی است مطالعه می کند تا پس از اجرای ارزشیابی توصیفی در دوره
ابتدایی این مدل در دوره راهنمایی اجرا شود.         مطابق ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

licminacom yousofe-zahra عکس زیبا از دخترایرانی otprotdejust انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه صنعتی ارومیه Raoufile kiasabz negepolfu نصب و راه اندازی مراکز دکتر فیش و فیش اسپا (گاراروفا) newseason2020