نتایج جستجو برای عبارت :

ایمری از زراسوند کی بود

اسامی برخی از مجاهدین بختیاری که در انقلاب مشروطه حماصه آفریدند
آاسدالله خان اسیوند
آ اسماعیل خان اسیوند
آ اکبر اشرفپور شهنی
آ علی نقی شهنی
آ فتاح منجزی
آفرج الله راکي
آ امیر قلی احمدخسروی
آ سبزعلی رئیسی مدملیل
آ طالب گمار
محمدجواد خان سردار اقبال
حاجی آجواد راکي
آفتح الله حاجتی بیرگانی(شهنی)
خسروخان سردار ظفر
اسماعیل خان زراسوند
اسکندرخان زراسوند
آامیرخون طهماسبی شهنی
حاجی آقباد راکي
آموسی کي شیخ عالی
آقا زمان ايمري زراسوند
اسامی تعدادی از افرادی که از سوی لشگر10خوزستان متهم به همکاری با ابوالقاسم خان شدند

شماره 11
تاریخ 5/1/32 وزارت دفاع ملی
اخطار
1- اشخاص زیر که متهم به همکاری با ابوالقاسم بختیار هستند باید برای رفع سوء تفاهم و رسیدگی به اتهامات وارده فوراٌ خود را به افسران انتظامات معرفی نمایند. والا هنگام کوچ ، حشم و خانواده آنها بازداشت و مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و دادگاه نظامی رأی غیابی درباره آنها صادر خواهد نمود.
اسامی اشخاص متهم به همکاری ابوالقاس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

گروه هنری تاک KpopUp گروه تبلیغی مهدی یاوران کوچک کانون معلولان منطقه 19 sepidarblnd olome سریال بیوگرافی وبلاگ رسمی سایت جهش کتابخانه عمومی سیار قاصدک رشت نقش برجسته