نتایج جستجو برای عبارت :

برا در شامی می شود مرغرا ریش ریش کنیم

زندگی ساده است. اما ما اصرار داریم که آن را پیچیده جلوه دهیم. گاهی در انتخاب دوست دقت نمي کنيم یا گاهی به تنها کسی که اعتماد نمي کنيم خودمان است و در آخر، وقتی به زندگی مان نگاه مي کنيم؛ کلافی پر از گره های کور مي بینیم. در ادامه به چند روش برای باز کردن گره های کور زندگی اشاره مي کنيم:
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی