نتایج جستجو برای عبارت :

جواب درسهایی از قران مهر١٨

طراحی و اجرای آبنما ؛ آّب عنصری است که با همه حواس پنج گانه انسان سر و کار دارد. این عنصر از دیرباز در زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی داشته و همیشه جز, ثابتی از آن به شمار رفته و می رود. تاثیر آب بر معماری و استفاده آن در فضای زندگی انسان تثبیت شده است. امروزه به دلیل کمبود فضای لازم، آب نقش سابق خود را در زندگی افراد از دست داده است. حوض هایی که در قدیم فضای در حیاط هر خانه ای به چشم می خوردند، استخرهای بزرگ که همیشه پرآب بودند و جوی های روانی که ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تفریح سالم nikugostar یارب فرج امامان رابرسان دکوراسیون داخلی مغازه هوادارن محسن ابراهیمی پایگاه علمی مذهبی کوثر استخدام ،اخبار استخدام اتاق متور ها و ماشین های جهان سفر هوشمند شومورته