نتایج جستجو برای عبارت :

داستان زندگی مهرادجم

دست های تلاشگر و خستگی ناپذیر جناب آقای سیداکبر علوی رییس جمعیت هلال احمر شهرستان نیکشهر قابل تقدیر است امدادرسانی به روستاهای صعب العبور جمعیت هلال احمر بزرگترین موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی در جمهوری اسلامی
ایران است که همواره در جهت تحقق اهداف چهارگانه جمعیت یعنی تامین احترام
انسانها  ،کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان
ملتها، تلاش برای تسکین آلام بشری و حمایت از زندگي و سلامت انسانها تلاش
مداوم داشته ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

یک قدم تا آسمان مطالب اینترنتی My Mind Palace rabatudstyre my-chat نامه نگاری و عریضه نویسی در سرپل ذهاب نرم افزاری فردیس من نی ام شاکی روایت میکنم... مطالب اینترنتی macornsawhee