نتایج جستجو برای عبارت :

دالنود آهنگ مرتضی اشرفی دل عاشق

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفتآری به اتفاق جهان میتوان گرفتافشای راز خلوتیان خواست كرد شمعشكر خدا كه سر دلش در زبان گرفتزین آتش نهفته كه در سینه من استخورشید شعلهایست كه در آسمان گرفتمیخواست گل كه دم زند از رنگ و بوی دوستاز غیرت صبا نفسش در دهان گرفتآسوده بر كنار چو پرگار میشدمدوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفتآن روز شوق ساغر می خرمنم بسوختكتش ز عكس عارض ساقی در آن گرفتخواهم شدن به كوی مغان آستین فشانزین فتنهها كه دامن آخرزمان گرفتمی خور كه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

myeb99 شرکت ثناسفرگشت انجمنیون ghalamdoon راغبـ azadehmusic مطالب اینترنتی mojedaryar کد شکلاتی The Best NHL Calgary Flames, Wholesale Jerseys.