نتایج جستجو برای عبارت :

دالنود اهنگ شاهی رپ این داداش

کشاورزی در افغانستانزراعت فرهنگ کاشت گیاهان و قارچها تربیه حیوانات و سایر اجسام زنده به منظور ادامه حیات است. زراعت تعلق دارد به نوع گیاه، مهارت دهقان، و ماشینیزه بودن کار دهاقین، وضیعت زمینها، آب و هوا، خاک و مساعد بودن شرایط کشت؛ یا زراعت فن است که نسل به نسل میراث باقی مانده‌است؛ و هم زراعت کشت گیاه دلخواه می‌باشد. گیاهان و جنگل خود روی زراعت نیست. افغانستان در موقعیت مرکز آسیا قرار داشته دارای اقلیم خشک نیمه گرم یا گرم می‌باشد. زمس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

سعدی ابارا شاپ lawbsonsirab aslanduzsina جماعت margciltuse موزیک گرام سازمان بین المللی دانشگاهیان شیــــل mjschool