نتایج جستجو برای عبارت :

دانلودفیلم سو

به این جهان آمده ایم تا چراغ عشق را در دلهایمان بر افروزیم
تا نور درون خود را تجربه و متجلی كنیم،
تا هر روز درون و برون خویش را صیقل دهیم،
تا هروز آفتاب را سرمشق خود سازیم،
آیین عشق را سلام گوییم و
ایمان خویش را بیازماییم،
به این جهان آمده ایم تا رسالت خود را كه یافتن خدای درون است زندگی كنیم.
"زائران عشق- از متون و دانتای هند
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی