نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود اهنگ رپ اینه داداش

یادمه در دوره ای از زمان یک روز عشقم ازم خواست تا براش دل نوشته بنویسم ولی اون
زمان من بخاطر متمرکز نبودن افکارم موفق نمی شدم و لی امروز برای طو می نویسم عشقم
امیدوارم قدرت و احساس بیانم آن قدر قدرتمند باشد تا گوشه ای از رضایت دل تو رو جذب
خـــــودش کـــنــــد


یادمه در دوره ای از زمان یک روز عشقم ازم خواست تا براش دل نوشته بنویسم ولی اون
زمانمن بخاطر متمرکز نبودن افکارم موفق نمی شدم و لی امروز برای طو می نویسم عشقم
امیدوارمقد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مشهد - تور مشهد طراحی سایت اپوجی نسیم رایانه دعا یاسین ریشه همه چی موجوده اِدمٰان آشپزباشی . jacorsimun