نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود کد پیشواز همراه اول حسین

* احترام_بہ_همسر*
تواضع و فروتنی اش باور نڪردنی بود.
همیشہ عادت داشت وقتی من وارد اتاق می شدم بلند می شد و بہ قامت می ایستاد.
یڪ روز وقتی وارد شدم روی زانوش ایستاد.
*ترسیدم و گفتم: خندید و گفت: *
می دونستم اگر سالم بود، بلند می شد و می ایستاد؛ اصرار ڪردم ڪه بگوید چہ ناراحتی ای داره؛
*گفت: .*
صبح روز بعد عباس با همان حال بہ منطقہ جنگی رفت.
*سردار شهید عباس کریمی قهرودی، فرمانده لشڪر پیاده - مڪانیزه ۲۷محمدرسول الله*
ولادت: ۱۳۳۶ - قهرود ڪاشان
شهادت: ۲۴
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی