نتایج جستجو برای عبارت :

دبیرستان شهید سمیه

مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه یا
اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع
ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت
اعلام نماید.درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های
اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم
گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات
مندرج در گواهی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

pichaksabz10 arghavanb زیرخاکی | دفینه | گنج dieselgenerator16 بهترین وبلاگ ستاره شناسی و اختر شناسی اسرا 22 مدرسه امن و لذت بخش دنیای حل المسائل تایخونه جهان زیبای من