نتایج جستجو برای عبارت :

رپ آینه دادش

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی دادكه تاب من به جهان طره فلانی داددلم خزانه اسرار بود و دست قضادرش ببست و كلیدش به دلستانی دادشكسته وار به درگاهت آمدم كه طبیببه مومیایی لطف توام نشانی دادتنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوشكه دست دادش و یاری ناتوانی دادبرو معالجه خود كن ای نصیحتگوشراب و شاهد شیرین كه را زیانی دادگذشت بر من مسكین و با رقیبان گفتدریغ حافظ مسكین من چه جانی داد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

کامران thenet نوشتنی های یک مشاور فن آوری اطلاعاتِ کسب و کار طراحی سایت اطلاعات سفر به باکو lisniporvi اینجـــآ هَــمِه چــی دَر هَــمِه.◕ ‿ ◕ alalehdasht ایرپلین هاب gangdarlitu