نتایج جستجو برای عبارت :

شجرنامه شهید بهنام محمدی مدملیل

اشاعه فحشا یعنی پخش کردن گناه و نشر دادن ان وتعریف کردن گناه از جمله گناهان بزرگی است که در قران کریم و روایات بشدت از ان نهی شده است.اشاعه فحشا یعنی پخش کردن گناه و نشر دادن ان وتعریف کردن گناه از جمله گناهان بزرگی است که در قران کریم و در روایات بشدت از ان نهی شده است. که از اثرات بد ان سست و کوچک شمردن گناه و از بین رفتن زشتی ان و وسوسه دیگران برای ارتکاب گناه و دلسرد کردن انسانهای درستکار و از بین رفتن اطمینان و حرمتها و راه نشان دادن به گناه
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی