نتایج جستجو برای عبارت :

شعرجوون از دست رفته

      
    
اهالــی محتـــرم
وخونگـــرم وولایتمدارروستای جفاكنــده میدانم كه این بارهم متاسفـانه مــورد بی
مهــری وبی عــدالتی تنــی چندازمسئـــولان شهرستانی وروستایی
قرارگرفته اید. بنده هم به مانند شما بعدازشنیدن خبر برزمین افكنــدن
آثارتاریخی وزیبای (كومـــه) بسیارمتاثر وناراحت  گشته ام.        

آقای مسئولی كه خود را دایه مهربانتر
ازمادرجلوه داده ودرسایتها وخبرگزاریها این چنین

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مطالب اینترنتی سُــونــات ققنـــوس حسن نصر(سیاووش) free-gifts تامین محصولات و خدمات شرکت Hydac , Hughes Safety , PUMPENFABRIK مطالب اینترنتی medadrangiu اشک و ماتم ملی مارکت شرکت تولیدی وسایل و تجهیزات بادی و شهر بازی مجد سازه (کاظمی مجد)قم Medium Shot