نتایج جستجو برای عبارت :

شعر طنز رستم دامادش

برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
فردوسی حکیم طوس در چهار فراز از عرصه ی نبرد رستم و سهراب، امتیاز و برتری را به سهراب می دهد - فراز 3
***
کفه ی ترازوی امتیاز دهی فردوسی، در نبرد رستم و سهراب، به سوی سهراب سنگینی میکند.
***مهرجویی سهراب در برابر چاره جویی و ترفند ِ  رستم.***گاهِ رزم، سهراب آرام و مطمئن و مهرجو می نماید: 
ز رستم بپرسید خندان دو لب / تو گفتی که با او به هم بود شب - ز کف بفگن این گرز و شمشیر کین / بزن جنگ و بیداد را بر زمین - نشنی
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***
فردوسی حکیم طوس در چهار فراز از عرصه ی نبرد رستم و سهراب، امتیاز و برتری را به سهراب می دهد - فراز 4
***
کفه ی ترازوی امتیاز دهی فردوسی، در نبرد رستم و سهراب، به سوی سهراب سنگینی میکند.
***
رستم، چاره ی مرگ را در ترفند می بیند:
بدان "چاره" از چنگ آن اژدها / همی خواست کاید ز کشتن رها - 
سهراب از سر جوانمردی و مراعات پیری رستم و نازک دلی، به رستم امان داد:
دلیر جوان سر به گفتار پیر / بداد و ببود این سخن دلپذیر -
لشکر کشیدن کاوس با رستم
کشتن رستم ژنده رزم را
پرسیدن سهراب نام سرداران ایران از هجیر
تاختن سهراب بر کاوس
رزم رستم با سهراب
بازگشتن رستم و سهراب به لشکرگاه
افگندن سهراب رستم را
کشته شدن سهراب به دست رستم
نوشدارو خواستن رستم از کاوس
زاری کردن رستم بر سهراب
پایان داستان سهراب - بازگشتن رستم به زابلستان
***
برای دانلود یکجای رستم و سهراب به اینجا مراجعه کنید
خلاصه داستان رستم و سهراب روزی رستم برای شکار به نزدیکی های مرز توران می رود، پس از شکار به خواب می رود. رخش که رها درمرغزار مشغول چرا بوده توسط چند سوار تُرک به سختی گرفتار می شود. رستم پس از بیداری از رخش اثری جز ردّ ِ پای او نمی بیند. درپی اثر پای او به سمنگان می رسد. خبر رسیدن رستم به سمنگان سبب می شود که بزرگان و ناموران ِ شهر به استقبال او بیایند. رستم ایشان را تهدید می کند چنانچه رخش را به او بازنگردانند، سر ِ بسیاری را از تن جدا خواهد کرد. ش
تصاویری زیبا و دیدنی از شولستان قدیم( یا همان نورآباد و رستم) را باهم می بینیم

طبیعت زیبای شولستان( نورآباد و رستم)
عکسی قدیمی از ن شولستان( نورآباد و رستم)
عکسی قدیمی از نشولستان( نورآباد و رستم)
طبیعت زیبای شولستان( نورآباد و رستم)
طبیعت زیبای شولستان( نورآباد و رستم)
طبیعت زیبای شولستان( نورآباد و رستم)
طبیعت زیبای شولستان( نورآباد و رستم)
طبیعت زیبای شولستان( نورآباد و رستم)
"شیرین"
ملقب "ام رستم" دختر رستم بن شروین از سپهبدان خانان باوند در مازندران و
همسر فخرالدوله دیلمی(387ق. ـ 366ق.) که پس از مرگ همسر به پادشاهی رسید او
اولین پادشاه زن ایرانی پس از ورود اسلام بود. او بر مازندران و گیلان ،
ری ، همدان و اصفهان حکم می راند به او خبر دادند سواری از سوی محمود غزنوی آمده است .


سلطان محمود در نامه ی خود نوشته بود : باید خطبه و سکه به نام من کنی و خراج فرستی والا جنگ را آماده باشی .ام
رستم ، به پیک محمود گفت : اگر خواست سرور ش
آغاز داستان سهراب
آمدن رستم به نخجیرگاه
آمدن رستم به شهر سمنگان
آمدن تهمنیه دختر شاه سمنگان به نزد رستم
زادن سهراب از مادرش تهمینه
فرستادن افراسیاب بارمان و هومان را به نزدیک سهراب
رسیدن سهراب به دژ سپید
رزم سهراب با گرد آفرید
نامه گژدهم به نزدیک کاوس
گرفتن سهراب دژ سپید را
نامه کاوس به رستم و خواندن او از زابلستان
خشم گرفتن کاوس بر رستم
***
برای دانلود یکجای رستم و سهراب به اینجا مراجعه کنید
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی***فردوسی حکیم طوس در چهار فراز از عرصه ی نبرد رستم و سهراب، امتیاز و برتری را به سهراب می دهد - فراز 2 ***کفه ی ترازوی امتیاز دهی فردوسی، در نبرد رستم و سهراب، به سوی سهراب سنگینی میکند.***به رخ کشیدن برتری روحی سهراب به روحیه ی در هم کوبیده شده ی رستم: چنین گفت سهراب کاو زین سپاه / نکرد از دلیران کسی را تباه - از ایرانیان من بسی کشته‌ام / زمین را به خون و گل آغشته‌ام -   رستم، دلواپس و چاره جوی ِ 
اهدای خودروی آمبولانس از طرف خانواده شادروان رستم توبه به محل باقرتنگه در روز سوم شادروان خانم عشرت هدایت پناه                                                                                                                                                                          &nbs
برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی – ***آیین آریان های ایرانی  ***آریان های ایرانی قبل از ظهور زرتشت نیز یکتا پرست بوده اند . از جمله می توان از "پیامبر شاه" بودن فریدون و جمشید نام برد . هرچند که بنا بر متون دینی جمشید خود را در امر پیامبری ناتوان می انگارد و از قبول پیامبری سر باز می زند . ولی همینکه جمشید و فریدون با سروش seraoshita که پیام آور اهورا مزدا و به تعبیری مترادفِ جبرئیل ادیان سامی نژادست،  محاوره داشته اند را می توان نشانی از
فصل 6 کتاب فارسی دهم مربوط به ادبیات حماسی بوده و عنوان یکی از درسهای این فصل "رستم و اشکبوس" می باشد.
در این قسمت جهت تدریس درس رستم و اشکبوس ، دو طرح درس روزانه آورده ایم . این طرح درسها مستقل از یکدیگر بوده و هر کدام در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده است.
طرح درسهای مذکور جمعا دارای 4 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد.
طرح درس اول شامل 2 صفحه بوده و در آن پس از تعیین اهداف و انجام ارزشیابی تشخیصی ، ا
فصل 6 کتاب فارسی دهم مربوط به ادبیات حماسی بوده و عنوان یکی از درسهای این فصل "رستم و اشکبوس" می باشد.
در این قسمت جهت تدریس درس رستم و اشکبوس ، دو طرح درس روزانه آورده ایم . این طرح درسها مستقل از یکدیگر بوده و هر کدام در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده است.
طرح درسهای مذکور جمعا دارای 4 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد.
طرح درس اول شامل 2 صفحه بوده و در آن پس از تعیین اهداف و انجام ارزشیابی تشخیصی ، ا
فصل 6 کتاب فارسی دهم مربوط به ادبیات حماسی بوده و عنوان یکی از درسهای این فصل "رستم و اشکبوس" می باشد.
در این قسمت جهت تدریس
درس رستم و اشکبوس ، دو طرح درس روزانه آورده ایم . این طرح درسها مستقل
از یکدیگر بوده و هر کدام در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده است.
طرح درسهای مذکور جمعا دارای 4 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد.
طرح
درس اول شامل 2 صفحه بوده و در آن پس از تعیین اهداف و انجام ارزشیابی
تشخیصی
فصل 6 کتاب فارسی دهم مربوط به ادبیات حماسی بوده و عنوان یکی از درسهای این فصل "رستم و اشکبوس" می باشد.
در این قسمت جهت تدریس
درس رستم و اشکبوس ، دو طرح درس روزانه آورده ایم . این طرح درسها مستقل
از یکدیگر بوده و هر کدام در یک جدول زیبا تهیه و تنظیم شده است.
طرح درسهای مذکور جمعا دارای 4 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد.
طرح
درس اول شامل 2 صفحه بوده و در آن پس از تعیین اهداف و انجام ارزشیابی
تشخیصی
غار گرز رستم شهرکرد
غار گرز رستم , غار تانا که عمیق‌ترین غار استان چهارمحال و بختیاری شناخته شده است، بدلیل وجود مناظری همانند گرزی که به هوا بلند شده است به گرز رستم شهرت یافته است.
غار گرز رستم یا تانا در شرق روستای شمس‌آباد، استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.این غار با ۶ چاه، عمیق‌ترین غار استان چهارمحال و بختیاری است.وجود ستون‌های استلاکتیتی، استلاگمیت‌ها، پروانه و ه از نکات قابل توجه این غار است.این غار را یک چوپان در صحرای شمس
دانلود آهنگ جدید امسال سال کیه از رضا رستم زاد با بهترین کیفیت + پخش آنلاین
Reza Rostamzad – Emsal Sale Kie
دانلود آهنگ رضا رستم زاد به نام امسال سال کیه با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸
متن و ترانه آهنگ امسال سال کیه – رضا رستم زاد
Reza Rostamzad – Emsal Sale Kie
دانلود آهنگ امسال سال کیه از رضا رستم زاد 
قله الیمستان
بومیان و گردشگران، بهتر از این قله را برای کوه نوردی نخواهند یافت. قله ای با پوشش بی نظیر گیاهان سبز در میان ابر و مه با آب و هوای بسیار دلنشین و ارتفاع ۲۵۰۰ متری اش دارای یکی از پر طرفدار ترین های مازندران است.نگران نباشید، حتی اگر اهل کوه نوردی نیستید این یک تجربه ی جدیدی برای شما خواهد بود تا لذت آن از خستگی اش پیشی بگیرد. از بهار تا زمستان مناسب برای کوه نوردی در این قله زیبا است.
 
نقش پای رستم
یک افسانه وجود دارد که از بومیان ن
محدثه سلیمیان، دبیرستان دوره دوم شاهد حضرت زینب(س)،شهر اصفهان
زینب امیری، دبیرستان دوره دوم شاهد حضرت زینب(س)،شهر اصفهان
زهرا حمزه، دبیرستان دوره دوم شاهد حضرت زینب(س)،شهر اصفهان
معلم راهنما: منیره مهری ؛دبیر ریاضی اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان
چکیده
ایرانیان پیش قراول بسیاری از نظریات و اکتشافات و دستاوردهای علمی به خصوص در زمینه نجومی بوده اند, همان نظریات و اکتشافات و دستاوردهای علمی که متاسفانه جامعه غرب آن ها را به نام دانشمندان خو
سالها پیش فیلمی از ضجه یک مادر در برابر دامادش منتشر شد که بسیار متأثرکننده بود. بر اساس این داستان واقعی،  نرگس آبیار تصمیم گرفت تا بگوید چطور عشق به نفرت تبدیل می شود؟ پاسخ به این پرسش همانقدر سخت است که اصل داستان باورنکردنی است! برای همین زمانی طولانی با جزئیات فراوان لازم است تا بفهمیم چطور کار به اینجا رسید! در آغاز فیلم عاشقانه است و هر چه می گذرد تلخی جان تماشاگر را می نوازد
ادامه مطلب
دانلود کتاب کمیاب مقدمه ای بر رستم و اسفندیار از استاد شاهرخ مسکوب چاپ 42 استاد شاهرخ مسکوب از شاهنامه پژوهان برجسته معاصر است و آثار ارزشمندی در این زمینه دارد. ما در اینجا کتاب مقدمه ای بر رستم و اسفندیار ایشان را برای دانلود قرار داده ایم. اسکن شده، پی دی اف، چاپ 1342 امیرکبیر در صورتی که نمی توانید به صفحه پر داخت بروید برای رفع مشکل اتصال به درگاه پرداخت بانک کلیک کنید . دریافت فایل تو بهترین خرید رو از ما داشته باش
یکی
از گذرگاه های مهم ایل در مسیر ییلاق و قشلاق. سالی دو بار بهار و پاییز
ایل از مقابل این بخش کهن از تاریخ باستان ایران گذر داشتند .و هم از پل
گاراژ خاطراتی بیاد داشته و دارند . نقش رستم بر سر راه و جاده شاهی پاسار
گاد و تخت جمشید و دیگر مراکز باستان در بر گیرنده آثاری از  تمدن کهن
عیلامی ، هخامنشی ، و ساسانی  میباشد و سالانه مورد بازدید هزاران
بازدیدکننده داخلی و خارجی است .
سر هفت خوان رستم در آثار حضرت آقاخوان اوّل:
در راه جایی آسایید و به خواب رفت شرزه شیری آهنگ وی كرد و رخش شیر را
هلاك كرد، چون رستم بیدار شد دید كه به همّت رخش از شرّ شیر رهایی یافت و
همی خداوند جهان را شكر كرد.
خوان دوم:
پس از آن به راه افتاد و به بیابانی بی‌آب رسید و گرمایی سخت بود كه نزدیك
بود تهمتن و رخش از تشنگی هلاك شوند آنقدر به درگاه خداوند تضرّع و زاری
كرد تا از رحمت خداوند میشی صحرایی پیدا شد و رستم در پی او رفت كه به
راهنمایی آن میش
7آلبوم عکس مرتبطفرماندار آستارا:
دهیاران بازوان توانمند دولت در روستاها هستند
فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در دیدار با بخشدار و
دهیاران بخش لوندویل این شهرستان گفت: دهیاران بازوان توانمند دولت در
روستاها هستند و باید با تمام توان در جهت آبادانی روستاها گام بردارند .
حسن رستم زاد ادامه داد: رفع مشکلات روستاها و خدمات رسانی مطلوب به آنها باید در اولویت مدیران  دستگاه ه
امروز صبح دیدم فروشگاه دم محلمون ،یه چیزای تو کاغذ نوشته و چسبونده به شیشه که هر کی میبینه ازش عکس میندازه و با خنده میره.
که اینگونه نوشته بود:
قرض نمیدهم زیرا:

زور رستم ندارم
عمر نوح ندارم
صبر ایوب ندارم
گنج قارون ندارم
لامصب ریشه سخن رو درآورده بود.
قدیر رستم اف در سال 1935 در آقدام به دنیا آمد جایزه هنرمند محبوب در سال 1993 به او اهدا شد او یکی از خوانندگان مشهور مدرسه قره باغ به حساب می آید قدیر در آقدام رشد یافت.او تحصیلات اولیه را در مدرسه موسیقی دولتی آذربایجان در کلاس حاجی بابا حسین اف به پایان برد سپس تحصیلات خود را در آقدام ادامه داد .وی با صدای جذاب و سبک مخصوص به خود به خواننده ای مشهور در میان مردم تبدیل شد . چند مقام در دستگاه راست و چهارگاه از او ضبط و در رادیو پخش شد سونا بولبولر از
هیچ‌وقت از خدا چیزی رو با پافشاری و اصرار نخواید! نخواید که حتما همونی بشه که توی سرتون می‌گذره.»یادمه اولین باری که این جمله رو شنیدم اول دبیرستان بودم. معلم ادبیاتمون داشت درس رستم و سهراب رو درس می‌داد. یه جایی وسطای نبرد می‌رن مثلا استراحت کنن و برگردن. یادمه رستم می‌رفت کنار یه رودخونه‌ای چیزی، دست و صورتش رو می‌شست و بعد هم از خدا می‌‌خواست که توی این نبرد پیروز بشه. الان رفتم پیداش کردم: .بخورد آب و روی و سر و تن بشست / به پیش جه
ابن عیّاش در کتاب مقتضب الاثر»از نوشجان بن بود مردان» نقل کرده که
چون ایرانیان در جنگ قادسیه» شکست خوردند، و یزدگرد از کشته شدن رستم فرّخ‏زاد» سردار لشکرش و عدالت عرب مطلع گشت و دانست که پنجاه هزار تن از سپاهش در نبرد با مسلمین کشته شده ‏اند.
در حالى که با کسانش عزم فرار داشت در ایوان کاخ خود ایستاد و گفت:.

ادامه مطلب
وقتش رسیده حال و هوایم عوض شودبا سار ِ پشت پنجره جایم عوض شودهی کار دست من بدهد چشم های توهی توبه بشکنم و خدایم عوض شودبا بیت های سر زده از سمت ِ ناگهانحس می کنم که قافیه هایم عوض شودجای تمام گریه ، غزل های ناگــــــزیربا قاه قاه ِ خنده ی بی غم عوض شودسهراب ِ شعرهای من از دست می رودحتی اگر عقیده ی رستم عوض شودقدری کلافه ام و هوس کرده ام که بازدر بیت های بعد ، ردیفم عوض شودحـوّای جا گرفته در این فکر رنج ِ تلخانگــار هیچ وقـت به آدم نـمی رسدتن داد
شعر کده طنز - شاهنامه ورژن خاک بر سری!
AliHawk2019
نبرد رستم با دامادش .

تو را دخت دادم که نازش کنی.
ندادم که هر شب درازش کنی.
سپردم به تو تا که شادش کنی.
ندادم که دائم گشادش کنی.
شنیدم از عمه و دایی اش.
که چندیست از پشت میگایی اش! .
دگر بار اگر او تر کنی.
چنانت بگایم که عرعر کنی.
وگر سر بگیری همین ماجرا.
به رخشم بگویم بگاید تو را.

AliHawk2019
مادر میترا استاد وقتی متوجه شد دامادش عامل قتل میترا بوده گفت:
من از خون دخترم نمی‌گذرم و برای قاتلش قصاص می‌خواهم. او گفت: دخترم ساعت ۴
و نیم بامداد سه‌شنبه ۷ خرداد و درست ساعاتی قبل از این‌که به قتل برسد به
برادرش پیام داد که تا الآن با نجفی درگیر بوده است.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مطالب اینترنتی daneshjoei پرچم سفید lamifese قائم صنعت سپاهان اجناس فوق العاده Got Rebelion استاد انگلیسی asma1370 علم با ارزش