نتایج جستجو برای عبارت :

عارمیا قاسمی

20 مهارت کلی برای ورود به دبستان20مهارت کلی که باید هر فرزندی
پیش از ورود به دبستان به آن دست یابد تا در دوران تحصیل موفق باشد:
 

1- بازشناسی رنگ ها
2- تمیز بینایی
3- مهارتهای بینایی-حرکتی
4- حافظه بینایی
5- تصویر بدنی مناسب
6- هماهنگی حرکات درشت
7- شناسایی قسمت های مختلف بدن
8- مهارتهای جهت یابی و وضعیت مکانی
9- مهارتهای حرکتی ظریف
10- شیوایی کلامی
11- تلفظ شمرده و منفصل کلمات
12- پاسخ به سوالات اطلاعات شخصی
13- حافظه جملات
14- شمارش درست تا ده
15- آشنایی با
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی