نتایج جستجو برای عبارت :

عضویت در اپ مهندس دژاکام

مهندس حسین دژاکام بنیان گذار کنگره60 » در نامه
خود خطاب به بیل نوشت: مشکل اساسی بسیاری از بیماری‌ها و یا منشأ و ریشه
آن ها در سیستم‌ها x می‌باشد، برای این منظور تصمیم گرفته که تئوری x را
روی نمونه‌های جانوری مثل موش‌ها به کمک استادان دانشگاه و دکتر نوروزی
پیگیری کنیم.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی