نتایج جستجو برای عبارت :

علیرضا چت چهارفصل

ای غایب از نظر به خدا میسپارمتجانم بسوختی و به دل دوست دارمتتا دامن كفن نكشم زیر پای خاكباور مكن كه دست ز دامن بدارمتمحراب ابرویت بنما تا سحرگهیدست دعا برآرم و در گردن آرمتگر بایدم شدن سوی هاروت بابلیصد گونه جادویی بكنم تا بیارمتخواهم كه پیش میرمت ای بیوفا طبیببیمار بازپرس كه در انتظارمتصد جوی آب بستهام از دیده بر كناربر بوی تخم مهر كه در دل بكارمتخونم بریخت و از غم عشقم خلاص دادمنت پذیر غمزه خنجر گذارمتمیگریم و مرادم از این سیل اشكبارتخم

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

پوشش مطالب اقتصادی روز ایران و جهان combersjida unlalinach itentanwa پیوست دانلود رایگان والیبال بانوان استان البرز(كرج ، فردیس) SHAHYAD NEWs AGENCY kamran54 کران