نتایج جستجو برای عبارت :

عنوشته یا فارس الحجاز ادرکنی پروفایل

بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه
خبر گزاری ایسنا از قول یکی نوشته بود
سی میليارد دلار ارز صادراتی از هیچ طریقی به کشور باز نگشته است
يا صاحب امان در شرایطی که مردم کلیه میفروشند!در شرایطی که عده ای فقط بخاطر مسائل مادی آن به فحشا میدهند و عده ای طلاق می گیرند.
يا فارس الحجاز به جان مادرت زهرا ادرکني الساعه العجل 
 بابای عالم
 امام  زمانم
 کم آورده ام.
 تمام زندگی ام را اشتباه رفته ام.
 بریده ام.
 دیگر نای خندیدن و در دل غم داشتن ندارم.
 رشته ی تمام زندگی ام را
 می سپارم به دستان شما.
 يا فارس الحجاز ادرکني.‌‌‌
 يا فارس الحجاز ادرکني.
 يا فارس الحجاز ادرکني.
 
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
در کتاب فارس نامه ابن بلخی که در زمان سلجوقيان نوشته شده است نامی از سلسله هخامنشيان نیست.
فارس نامه هم زمان با سفر نامه ناصر خسرو میباشد
تقسیم بندی سلسله های حاکم بر ایران قبل از اعراب به اینگونه است
پیشداديان
کيانيان
اشکانيان 
ساسانيان
پذیرش کوروش و . مورخ را مجبور می‌کند خط بطلانی بر تمام تاریخ های این تمدن کهن بکشد
در شاهنامه فردوسی نیز نامی از هخامنشيان نیست
اللهم عج
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
يا صاحب امان،يا فارس الحجاز،ياقائم آل محمد ص ،خودت نزد مادرت زهرا شهادت بده
که علما گفتند ده جلد کتاب الغدیر علامه الغدیر که با استناد به کتب اهل سقیفه غصب ولایت مولایمان امیرالمومنین علی علیه الاف السلام را اثبات میکرد و آلوده بودن دست عمر و ابابکر و مغیره و غنفض به خون فاطمه را در حکومتی که ادعای شیعه بودن دارد مفقود میشود.
خودت درین شب قدر که سحر طبق آيات  قرآن ( سلام هی حتی مطلع
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
به نقل از کتاب فارسنامه ابن بلخی
پيامبر رحمت فرمودند  گروه خداوند دو گروه از مردم را بر تمام مردمان بر گزید
از اعراب قریش را و از غیر عرب پارس را 
و
از پيامبر پرسیدند که چرا عاد و ثمود نابود شدند و ملک پارسيان به درازا کشید
پيامبر فرمودند 
از بهر آنکه آنان باعث آبادانی در جهان و دادگسترند
و جمله معروف پيامبر مبنی بر اینکه اگر علم در ثريا باشد مردمی از پارس به آن دست خواهند يافت هم در ف
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
اهل سقیفه
خود را پیرو سنت پيامبر میدانند،ادعای کذب و دروغ 
اگر پیرو سنت پيامبر بودند ، وقتی اعتقاد دارند که پيامبر رحمت برای خود جانشینی مشخص نفرمودند،چرا ابوبکر بر خلاف سنت جانشین مشخص کرد و عمر هم شورا مشخص نمود؟؟؟؟
اللهم عجل لولیک فرج 
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
قرآن می فرماید پيامبر از روی هوی حرف نمی زند و هر چه که می‌فرماید وحی است و باید در تمام زمینه ها از او اطاعت نمود
عمر پيامبر به هزيان گویی می کند
و میگوید اگر پيامبر در حال عصبانیت حرف زد نباید به سخنانش گوش داد
شما عمر را بر قرآن ترجیح میدهید؟يااعتراف میکنید عمر به قرآن اعتقاد نداشت!؟
اللهم عجل لولیک فرج
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
از اهل سقیفه می پرسم
شما اگر در زمان امیرالمومنین علی علیه الاف السلام بودید به جنگ با معاویه میرفتید؟
چطور هر نفر می توانند حق داشته باشند يا گنه کنار
شما که میگویید میتوان از تمام صحابی پيامبر پیروی کرد دست خود را به خون امیرالمومنین علی آلوده می کردید يا معاویه لعنة الله علیه
اللهم عجل لولیک فرج 
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
نمیدانم چه بدبختی است که یقه ما را گرفته است
هنگام افطار که میشود  برصحابه پيامبر مانند آل پيامبر صلوات می‌فرستیم برای خوش آمد مولوی عبدالحمید /انسانهای پست و رذلی که ابن ملجم مرادی و عمر و ابابکر و اباسفيان را جزء صحابه میدانند و احترامشان را واجب و اهل بهشت.
بی دلیل نیست که برکت از همه چیز رفته است
و آنچه يافت نمیشود معنویت است و سلامت
همه میدانیم گرانی و بی کاری و طلاق و اعتياد هر
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
کتاب الملل والنحل جلد یک
(((عمر
در روزی که برای گرفتن بیعت از علی به خانه
فاطمه آمد،ضربتی بر شکم فاطمه وارد ساخت که به سبب آن محسن فاطمه سقط شدو عمر همچنان فرياد می‌کشید خانه را با اهلش آتش زنید
در حالی که در خانه جز فاطمه و علی و حسن و حسین حضور نداشتند.))) 
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
بخدا قسم عجیب تر ازین نمیشود،هزاروچهارصد سال از نزول قرآن میگذرد و ادعای قرآن بر اینکه یک سوره همانند قرآن بياورید و دشمنان و کافران به قرآن با در اختيار داشتن امکاناتی که بسيار. بیشتر از مسلمانان است هنوز نتوانسته اند سوره ای مانند قرآن بياورند.
این همه دانشگاه زبان و اساتید ادبيات و شاعران و نویسندگان که مسلمان نیستند ولی عرب هستند،باز هم در مقابل این ادعای قرآن در گل فرورفته آم
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
طبق روایت نقل شده در کتاب صحیح مسلم عایشه می گوید که ما در زمان پيامبر نماز تراویح نمی خواندیم
.اهل سقیفه میدانند که نماز تراویح از بدعت های عمر بود
و طبق بيان فخر رازی،عمر بیش از هفتاد بدعت در دین گذاشت
حال از بحث جانشینی پيامبر بگذریم که می گویید پيامبر برای خودش جانشینی انتخاب نکرد ولی عمر و ابابکر و معاویه برخلاف سنت پيامبر عمل کردند
نماز تراویح را طبق کدام سنت پيامبر انجام میده
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
احمد شوقی در کتاب
الحریة السياسیة فی الاسلام
مینویسد:
روزی عمر در خطبه خود اعلام کرد هرکسی مهریه همسرش را بیش از پانصد درهم قرار دهد اضافه آنرا میگیرم و به بیت المال باز میگردانم زنی اظهار داشت که سخن تو مخالف قرآن کریم است که میگوید اگر مهریه نتان را قنطاری قرار دهید چیزی از آنرا نمی توانید باز ستانید. عمر گفت:
کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات
آنگاه از تصمیم خود منصرف شد
اللهم عج
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
آرزو داشت رئیس جمهور شود،يا رئیس مجلس، سوال کرد آيا با دعا و ورد و .میتوان به این قدرت دست يافت
گفتم 
بالاترین و قدرتمندترین  افراد، نزدیک ترین افراد به خداوند می‌باشند در روز قيامت
واین افراد دارای سه ویژگی هستند
۱ فردی که عصبانیتش باعث ظلم به زیر دستانش نشود
۲ فردی که بین دو نفر رفت و آمد کند و به اندازه دانه جو به یکی علیه دیگری متمایل نشود
۳ کسی که حق را بگوید خواه به نفعش باشد يا
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
اهل سقیفه می گویند هیچ فردی  و صد در صد پاک و بی گناه نیست
و همه افراد ممکن است خطا کنند ، حتی پيامبر!!!!که بخاطر خطایش در قرآن مورد تذکر قرار گرفت
سوال
پس چرا خداوند در قرآن اورا پاک از هر گناه و خطا و اشتباهی معرفی میکند؟
و کسی که خودش خطا کار است چگونه میتواند دیگران را  به سمت خداوند دعوت کند؟
پيامبر به وحی متصل بود و خطاهایش را خدا تذکر میداد
بعد از پيامبر که وحی قطع شد چه کسی خطاهای
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
در کتاب طبقات کبری لابن سعد صفحه ۲۸۹
نقل میکند که عمر می گوید از عادات دوران جاهلیت یک چیز در من باقی مانده وآن هم اینکه من پروا ندارم که با چه کسی نکاح میکنم و چه کسی با من نکاح می کند
آنچه مسلم است اگر نکاح به معنای ازدواج باشد ،نکاح یک سنت جاهلی نبود و از سنتهای پيامبر ص بود و عمر هم زن نبود که بگوید برایم مهم نیست که  چه کسی با من ازدواج کند
پس نکاح معنی عمل جنسی می دهد نه معنی ازدواج
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
فیلم را دیده اید يا نه؟
براستی کسی اگر با چند قلاده سگ در پارک يا خيابان قدم بزند نیروی انتظامی با او کاری ندارد؟
آيا نگهداری سگ در منزل با احکام شیعه سازگاری دارد؟
آيا ن حق موتور سواری دارند؟
که پیر زنی  سوار موتور شده نان میگیرد؟
آيا پخش موزیک و رقص در محیط های عمومی آزاد است و کسی مانع نمی شود؟
آيا براحتی هر وقت که بخواهد میشود گالری نقاشی بر پا کرد؟
آيا نیروی انتظامی با دیدن زنی
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
آقای مولوی عبدالحمید اگر در زمان مردن معاویه حضور داشتید آيا با یزید بیعت میکردید؟آيا به دستور یزید در واقعه حره که ن مدینه را بر سپاهيان شام حلال کرد،شما هم به ناموس اهل مدینه می‌کردید و پیروی از جانشین پيامبر_یزید_را بر خود واجب میدانستید؟!
هرچه باشد،یزید فرزند معاویه دایی شما مومنان می باشد.
يا بیعت میشکستید؟
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر و الغلبه
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
تا صورت پیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
مسجود ملائک که شد آدم ز علی بود
آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود
چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم
از روی یقین در همه موجود علی بود
_____________________________
رومی نشد از سر علی کس آگاه
زیرا که نشد کس آگه از سر الله
یک ممکن و این همه صفات واجب
لا حول و لا قوه الا بالله
اللهم عجل لولیک فرج 
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
در عزاداری سید و سالار شهیدان آداب و رسومی وارد شد که بعضی علما  آنرا بدلیل  وهن شیعه حرام دانستند.
سوال این جاست آيا تنها حکومت شیعه در جهان که کوچکترین حرکت حاکمان و مسئولان و کارگزاران حتی دون پایه ترین سرباز زیر بزرگترین ذره بین وهابی ها و صهیونیست می باشد،تا نقطه ضعفی يافته و آنرا دست آویزی بر رد اعتقادات شیعه سرخ علوی قراردهند
اختلاف طبقاتی اختلاس و حقوق های نجومی باعث وهن سی
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
طبق بيان کتب صحاح سته در زمان پيامبر رحمت نماز تراویح خوانده نمیشد.
اهل سقیفه پاسخ دهید
آيا عمر پیرو دین محمد نبود؟
طبق کدام آیه يا طبق کدام روایت شما نماز تراویح میخوانید؟ 
آيابر خلاف سنت پيامبر عمل کردن شرک نیست؟
اگر اعمال شیعيان بدعت است
اعمال شما هم بدعتی آشکار است.
اللهم عجل لولیک فرج
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه
سوره کوثر در شأن فاطمه است، اگر برای ابابکر پدری عایشه افتخار است برای خدیجه مادری فاطمه افتخاری بزرگتر است.
عایشه مانند دشمنان پيامبر ابتر ماند
و خدیجه طبق وعده خدا در سوره کوثر نسلی جاودانه يافت.
براستی سوره کوثر شأن فاطمه و خدیجه است و ننگ عایشه ،اگر آيات سوره تحریم را دقیق بخوانید و به تفاسیر اهل سقیفه در صحاح سته مراجعه کنید،اسرار بیشتری از سوره کوثر را متوجه خواهید شد.
اللهم عجل لو
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
کتاب وسائل الشیعه
مولایمان امام صادق علیه‌ الاف السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی کتابی از کتابهایش را بر پيامبری از پيامبرانش فرو فرستاد و در آن کتاب آورد که :
بزودی گروهی از آفریدگان من پا به عرصه وجود خواهند گذاشت که دنيارابوسیله دین می لیسند و پوستهای میش را بر خود می پوشند ولی قلب‌هایی همچون قلب گرگ ها دارند دلهایی که از صبر زرد هم تلخ ترند و زبان هایشان شیرین تر از عسل و کرد
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
به زبان شیعه هستیم و ادعای شیعه بودنمان گاه آنقدر زياد میشود که
 باعث حساسیت دیگران و در نهایت ددگی بعضی از ديانت میشود ادعای بی خود نکنید چرا که مومن واقعی نیستید اگر این دو ویژگی را نداشته باشید
طبق چند روایت در وسائل الشیعه میخوانیم که مولایمان فرمودند مومن حقیقی (المومن حقا)دارای دو ویژگی می باشد
۱
از مال خودش به فقرا کمک  میکند و به مسائلشان رسیدگی می‌کند
۲
و ميان خودش و دیگر
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
زمان جنگ آنچه رونق جبهه ها و روحیه رزمندگان اسلام بود زيارت عاشورا بود و ذکر مصائب اهل بیت پيامبر 
از اهل سقیفه آماربگیرید چند نفر شهید دادند در انقلاب و در جنگ نسبت به جمعیتی که دارند.؟؟؟!!!
حال که برای رضای اهل سقیفه زيارت عاشورا و ذکر مصائب اهل بیت حرام شد 
اگر دوباره جنگ شود،رزمندگان شیعه از آنان که در احد و احزاب و خیبر و تبوک پيامبر اسلام را تنها گذاشتند درس  شهادت طلبی فراگیرن
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
بعداز شهادت پيامبر رحمت
ابابکر در نماز بر پیکر پيامبر و در تدفین پیکر پيامبر حاضر نشد
وجامه خلافت و جانشینی پيامبر را بر تن کرد وقتی پدر ابابکر از او پرسید چرا تو خلیفه شدی ابابکرگفت کبر سن و پدر در جوابش گفت اگر کبر سن ملاک است من از تو بزرگترم .
ودراولین اقدام فدک را از فاطمه دختر پيامبر گرفتند و گفتند از پدر ارث نمی بری
ولی هنگام دفن جنازه ابابکر او را کنار پيامبر در اتاق پيامبر دفن
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
محمد بن ادریس شافعی(۱۰۵ تا ۲۰۴)
رئیس مذهب شافعی
 در کتاب دیوان اشعار خود چنین میگوید
کفی فی فضل مولانا علی
وقوع الشک فیه انه الله
و مات الشافعی لیس یدری
علی ربه ام ربه الله
(در فصل و برتری مولایمان علی همین بس که در تردیدی که آيا او خداوند بود؟و شافعی عمر خود را به پايان رسانید در حالی که ندانست علی پروردگار اوست يا الله)
علی حبه جنه
امام الناس والجنه
وصی المصطفی حقا
قسیم الناروالجنه
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
برای  غصب ولایت امیرالمومنین علی علیه الاف السلام از پيامبر حدیث نقل کردند که نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمیشود و به همین دلیل مولایمان علی علیه الاف السلام را خانه نشین کردند
و از آنجا که دروغ گو را خداوند به دست خود رسوا میکند عمر هم پا برسنت پيامبر نهاد و بر خلاف سنت پيامبر شورای جانشینی مشخص کرد و هم پا بر حدیثی که خودشان از پيامبر نقل کرده بودند نهاد و علی را در شورای جانشینی
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
در شورای شش نفری که عمر برای جانشینی خودش انتخاب کرد و ثابت کرد که دروغ گفت  که خلافت و نبوت دریک خانواده جمع نمیشود ،
به مولایمان علی علیه الاف السلام گفتند که اگر بر سنت پيامبر و شیوه شیخین(عمر و ابابکر)خلافت می‌کنی به تو رأی میدهیم
و امیرالمومنین علی علیه الاف السلام شیوه شیخین را قبول نکرد و فرمود فقط سیره و سنت پيامبر، که این پیشنهاد اثبات کننده این حقیقت است که شیوه عمر و ابابک
بسم الله الرحمن الرحیم
يا فارس الحجاز ادرکني الساعه العجل
دوستان عزیز این شعر حافظ را شنیده آید که جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذربنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
با جرأت تمام عرض میکنم
بدون ذره ای تردید عرض میکنم
اگر به جای کلمه حقیقت نام حسین را بگذارند معنی تمام و کمال میشود
غیر ممکن است،بدون شناخت امام حسین علیه الاف السلام به شناخت حقیقی خداوند دست يافت.به مقام لقاء پروردگار رسید و از ظرفیت های روح انسانی کلمه ای بر زبان آورد.
نمیتو
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
frektalewsib miniatore شرکت اژدری نوین کتابخانه عمومی علامه دهخدا vistarayanehs هر چی که بخوای فیلم و داستان جوک،لطیفه ، خنده دارترین جک های دنیا ،چگونه جک بسازیم!!،جوک های با حال و خنده دار ، جوک و پیامک pikasopq دیجی کالا