نتایج جستجو برای عبارت :

ملیکا کانطوری کیست

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.
مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!
اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.
همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را ف

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

16521985 arayeshgah-bartar plicmotechti نوشیروانکلا فرم پیشهناد ارزشیابی تکمیل شده کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه سید محمدی شیعیان و عرفان شیعه prodanfatels مطالب اینترنتی تالبالزالبزال