نتایج جستجو برای عبارت :

موزیک داریوش

این نقوش بر صخره بیستون به صورت برجسته کنده شده است. چهره اصلی این مجموعه داريوش است که تاجز کنگره دار بر سر دارد و پای چپ خود را برسینه گئومات گذرانده است. پشت سر او دو نفر از نگهبانان مخصوص ایستاده اند. بر بالای سر داريوش، نقش فروهر در پرواز ایت. فروهر در دست چپ حلقه ای را که نشان پادشاهی است به داريوش هدیه میکند.
در برابر داريوش ۹۰ تن از شورشگران کشورهای تابعه دست بسته و طناب برگردن ، ایستاده اند. نقش داريوش در کوه بیستون، چون دیگر نقوش عهد ه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

گـروه مـهـنـدسـی مــفـخــم 9 تیپ شخصیتی اینیاگرام marinesea chubindesign maafreedcesmai torteardmillwall Digital Photography Online شعر و رباعی ناب عاشقانه از رشید صیدمرادی فایل مارکت راهنمای خرید بانوان digi24