نتایج جستجو برای عبارت :

همسفران سلمان فارسی

پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل ، آرامش را تصویر کند. نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند.
آن تابلو ها ، تصاویری بودند از جنگل به هنگام غروب ، رودهای آرام ،
کودکانی که در خاک می دویدند ، رنگین کمان در آسمان ، و قطرات شبنم بر
گلبرگ گل سرخ. پادشاه تمام تابلو ها را بررسی کرد ، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب  کرد.اولی ، تصویر دریاچه ی آرامی بود که کوههای عظیم و آسمان آبی را در خود  منعکس کرده بود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مطالب اینترنتی آموزش فیزیک «تریبون آزاد فرهیخت» زیرنظر «اندیشکده بین المللی فرهیخت» نقطه سر خط 16490216 wikisoft میهن فایل zahraabd75 روزهای زندگی مجله تفریحی جذاب ترین