نتایج جستجو برای عبارت :

وقتی تو تیله بازی میکردی تو کوچه پشتی

امروز بهمن 96 و من بیش از 8 سال است که پاره ای از افکار و اشعارم را اینجا ثبت می کنم.به گذشته می اندیشم.به روز های تلخ و شیرینبه کارهایی که باید انجام می دادم، یا بهتر بود که انجام ندهم ! به تصمیمات و اشتباهات !اما مگر می شود بی اشتباه زیست ! هر چند می کوشم اشتباهات را تکرار نکنم اما از آنها پشیمان نیستم. امروزم خوب است.بیشتر عمرم را آنگونه زندگی کرده ام که می خواستم.این به معنی بر وفق مراد بودن زندگی نیست !اتفاقات محیط در کنترل ما نیست، اما واکنش ب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی