نتایج جستجو برای عبارت :

يوسف زهرا سوي گودال رفت سيب سرخي

ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامیتوضیحاتی در باب ارکان تصمیم گیری در ثبت و اداره شرکت سهامیتنظیم شرکت سهامی ، به گونه دموکراتیک ، بر دوش سه پایه اصلی شرکت می باشد: پایه تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، پایه اداره کننده ( هیات مدیره ) و پایه نظارت کننده ( بازرس).مجمع عمومی دارندگان سهام مانند فرمانده قوا می باشد و پایه های دیگر شرکت به او مرتبط است و میبایست شیوه عملکرد شرکت را به او عرضه نمایند؛تصمیم های مهم شرکت با عدم تایید مجمع عمومی،هی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

nirincudent آکادمی وو وی تائو بوکان gdatashop arganoila بنیاد علمی بین الملل فرزام مشاوران ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان همدان aprimiber آموزشگاه فنی حرفه ای رایانش اصفهان travtheocoter