نتایج جستجو برای عبارت :

ي بنام طلوعي

تعبیر خواب ماهی
یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب ماهی گوید:
 
دیدن ماهی روزی است
 
تعبیر خواب ماهی به روایت محمد بن سیرین
 
اگر در خواب دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر در خواب ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند .
 
جابرمغربی گوید:
 
دیدن ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر خواب بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

هندبال بانوان خراسان تابان موزیک مطالب اینترنتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره شهید باهنر آبیک moboyar هنرمندان تی کلاس | پاورپوینت و گام به گام | پایه دهم و یازدهم و دوازدهم yasflowers همه چی موجوده کامپیوتریا