نتایج جستجو برای عبارت :

پاسخ سوالات مسابقه در کدام مورد راهی برای مشاهده نداریم از اثار وجود ان پی میبریم

سوالات درسهایی از قرآن 98 تاریخ 2 آبان
 
1- کدام راه براي خداشناسی، آسان‌تر و اطمینان‌آورتر است؟
1) از وجود خود به وجود خدا✅
2) از وجود جهان به وجود خدا
3) از وجود خدا به وجود خود
2- در کدام مورد، راهي براي مشاهده نداريم و از طریق آثار به وجود آن پي می‌بریم؟
1) جاذبه زمین
2) درد و بیماری
3) هر دو مورد
3- کدام مسئولیت تربیتی است که تا پایان عمر ادامه دارد و بازنشستگی ندارد؟
1) معلّمی
2) مادری✅
3) مربی تربیتی
4- آیه 17 سوره غاشیه، به کدام یک از نشانه‌های خ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی