نتایج جستجو برای عبارت :

پکیج بوتان پارما 24000

درس دوم :
ف۱الف:جهت مشخص کردن اوقات شرعی ازجمله تعیین وقت نماز
ب: در تعیین قرار ملاقتها و زمان باز و بسته شدن ادارات و مغازه ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها و پایانه های مسافربری
ف۲: عقب -چون پاریس در غرب ایران است و خورشید را دیر تر میبیند بنابراین ساعت عقب تر است
ف۳ : جلو - چونتوکیو در شرق ایران است و خورشید زودتر طلوع می کند بنابراین ساعت جلوتر است
جواب ف۴: 1 دقیقه برابر 60 ثانیه است و یک ساعت برابر 60 دقیقه . 60 را 60 میکنیم 3600 می شود و
آن ر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی