نتایج جستجو برای عبارت :

کان اورگانجی‌اغلو

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی،برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود.در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است . میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با ت

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

narvanctree راهنمای تلفنی تعمیرات موبایل و کامپیوتر برنامه ریزی رایگان کنکور کیمیای خاک مطالب اینترنتی مطالب داغ بچه شمرون عبدالرضافارسی ارژن چوب شرق تزیینات سالن عروسی