نتایج جستجو برای عبارت :

کداهنگ پیشواز همراه اول بنام حسین عامری

شاید مدت زیادی است  می بایستی روش های طراحی و  ساخت وساز  سنتی  را کنار گذاشته وزمان ان می باشد که  فن آوری های جدید را جایگزین نماییم. در جهت ارتقاء فرآیند های طراحی،ساخت ،بهره برداری ونگهداری یک پوژه ساختمانی، BIMیامدل سازی اطلاعات ساختمان ازجدید ترین فناوری های حوزه مهندسی ساختمان می باشد.مهمترین کارکرد BIMیکپارچه سازی اطلاعات است که باعث کاهش خطا های ناشی از نا هماهنگی بین اجزاء پروژه می شود.در اهمیت فناوری BIM همین بس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

sia242 مطالب اینترنتی 09192046008 | فروش فلزیاب فلزیاب Zodiak TL 10000 مطالب اینترنتی لی لی طب کارون قلم دانلود بارقه لطف لوله پلی اتیلن و مزایای آن valhenstransett