نتایج جستجو برای عبارت :

کد پیشواز اهنگ نه نه مسافرم عامری

تهیه گزارش های مالی و تنظیم صورت دارایی در شرکت سهامیکارگزار و به بیان دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشد.سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کاری و تدبیر آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با استفاده از تفکر و ابتکار خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی بدست شرکت و سهام داران می رسد.در این بخش تامین گزارش های مالی و صورت دارایی در شرکت سهامی که یکی از وظیفه های هیات مدیره است پیگیری

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

وبسایت شخصی محمد اصغرزاده pikasohonareti cinema of iran berang گنجینه atish-pare اطلاعات vectorigraf عرقیات کامران کراماتیان