نتایج جستجو برای عبارت :

کلوسا الماسا

نرم افزار IP Video
System Design Tool
کارایی یک سیستم نظارت ویدیویی، به مکان هر
دوربین ومیدان دید هر دستگاه نظارتی وابسته است. IP Video System Design Tool یک قطعه مفید نرم افزاری است که به شما کمک می کند مناطق غیرقابل دسترس را
بیابید و محاسبات بیشتری را انجام دهید و قابلیت اطمینان سیستم امنیتی خود را
افزایش دهید.
با استفاده از نقشه های مکان یا طبقه مورد نظر،
زوایای دوربین را مشاهده کنید
این برنامه کاربردی شما را قادر می سازد که با
استفاده از نقشه های طبقات، مکان ها
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی