نتایج جستجو برای عبارت :

کنگره 60 همسفران سلمان فارسی

البولیفونیة
الأدبیّة فی شعر فریدون مشیری وأدیب كمال الدین علی ضوء نظریّة باختین، (دراسة مقارنة)
حامد بورحشمتی 
خرّیج دكتوراه فی فرع اللغة العربیّة وآدابها، جامعة رازی، كرمانشاه،
إیران
شهریار همّتی
أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربیّة
وآدابها، جامعة رازی، كرمانشاه، إیران
فرهاد رجبی 
 أستاذ مشارك فی قسم اللغة العربیّة وآدابها، جامعة
كیلان، كیلان، إیران

الملخّص:
لقد قطع النقد الأدبیّ
المعاصر شوطاً كبیراً فی تحویل النظرة أحادیّة
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مطالب اینترنتی tionforelca بلاگ من ropmembpano استخراج رایگان بیت کوین داستانهای سفری abyeasemani Auto Car Repair Tech کسب درامد دلاری با سایت مانی بیردز وب فول رایگان