نتایج جستجو برای عبارت :

گواهینامه نیسان چیست؟

درس سوم
1 - همفکری کنید و بگوئید چه مشکلات و شرایطدیگری ممکن است در اردوی شما بوجود بیاید؟
امکان دارد بعضی از اعضای گروه بدون اطلاع رهبر اردو را ترک کرده و به مکان های خطرناک بروند .
2 - اکنون نتیجه تصمیمات خود را به صورت مقرراتاردوروی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید .
1 - نسبت به وسایل یک دیگر احساس مسئولیت داشته باشیم و هر کس در حفظوسایل شخصی خود نهایت دقت را داشته باشد .
2 - هنگام خواب از ایجاد صدای بلند و گوش خراش پرهیز کرده و آرامش را حفظ

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آموزش تکنیک های نقاشی کودک دست نوشت های یک لیدی متاهل لیموشو انشا بیست cruspeorehou ariairannovinclinic ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان ceplustcasfe gamesnewdl jungperucken