نتایج جستجو برای عبارت :

گواهینامه وانت نیسان

جمالیّة التكرار فی شعر سمیح القاسم، یافا وعكا نموذجاً
كبری روشنفكر
أستاذ مشارك، قسم اللغة العربیّة وآدابها بجامعة
تربیت مدرس، طهران، إیران
kroshanfekr@gmail.com
 
حامد پورحشمتی) الكاتب المسؤول)
طالب دكتوراه، فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة
رازی، كرمانشاه، إیرانpoorheshmati@gmail.com
الملخّص:لقد حظی التكرار
بفوائد كثیرةٍ یعنی بها الأدیب البارع والمرهف كتقنیةٍ من تقنیاتٍ فنّیةٍ رئیسةٍ
ترسّخ بناء النص الأدبیّ وتزید من إدراكه شعراً كان أم نثراً. الت

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

شرکت آشیان دُر | مرکز فروش درب سکشنال ایمن گذر monkancity PC BAZ vilyppmaty فریضه بی‌همتای مجله خبری mojemsbaran سایت اخبار و فعالیت های سرکار خانم یاسمین خلخالی rama وبلاگ تفرحی فان لاگ