نتایج جستجو برای عبارت :

گواهینامه پایه سوم چند روزه میاد

کودکان فرشته اندشادی را دوست دارند از فهر متنفرند برعکس بزرگترها.؟؟؟
قوانین حاکم بر دانش اموزان خیلی زیباست

چیزی رو می سازن زود خراب می کننچون به چیزی تو این دنیا دل نمی بندن
و چیزی اسیرشون نمی کنه .


وقتی قهر می کنن خیلی زود آشتی می کنن
این نشون میده که هیچ کینه ای تو دلشون وجود نداره

بچهها:

چقدراینبچه هادوستداشتنی اند.

وقتی می خندن از ته دل می خندن ،
چون هیچ دغدغه ای ندارن
بچه ها :
خیلی دوست دارند با خاک بازی کنن
چون تو وجود پاکشون

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

My best friend باشگاه هیربد 10 olynypar همه چیزستان خلاق و با هدف مدرسهٔ شاد پیشنهاد ارزشیابی فرهنگیان cottageslove language-learning لژیون مسافر مهدی پوستی